Aktualności

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż zajęcia w dniach 28-29.10. z dr inż. Pawłem Górskim oraz zajęcia w dniu 28.10. z prof. Zenonem Ślusarczykiem zostały odwołane.
Szanowni Studenci,

Przy podpisywaniu karty obiegowej należy w Kwesturze Uczelni okazać wszystkie potwierdzenia wniesienia opłat za studia.

mgr Justyna Świeżek
Kanclerz WSIZiA