Aktualności

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Naukowo Powszechne S.A. jako Założyciel Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie uprzejmie informuje, że od dnia 4 listopada 2017 r. funkcję Rektora Uczelni pełni dr Krzysztof Kandefer.

dr hab. Mirosław Cienkowski
Prezes Zarządu TNP SA
Szanowni Studenci,

Niniejszym informuję, że opłata wpisowa wnoszona przy zapisywaniu się na studia nie będzie zwracana ani zaliczana na poczet czesnego.

mgr Justyna Świeżek
Kanclerz WSIZiA