Rekrutacja w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 została zamknięta.