W związku z wejściem w życie nowego Statutu Uczelni nadanego decyzją Założyciela z dnia 11 października 2017 r. w dniu 20 października br. uległa przekształceniu struktura organizacyjna Uczelni - likwidacji uległy wydziały jako podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Likwidację Wydziałów i przejście do modelu uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych pozytywnie zaopiniował Senat Uczelni uchwałą nr 1/10/2017 z dnia 20 października 2017 r. W miejsce likwidowanych Wydziałów powołane zostaną Instytuty Naukowe.

Rektor WSIZiA
dr Krzysztof Kandefer