Szanowni Studenci,

Przy podpisywaniu karty obiegowej należy w Kwesturze Uczelni okazać wszystkie potwierdzenia wniesienia opłat za studia.

mgr Justyna Świeżek
Kanclerz WSIZiA