Aktualności

Zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie w sprawie zmiany Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie