Cel studiów

Udział w proponowanych studiach podyplomowych dostarczy uczestnikom zarówno odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej, wraz z gotowymi już narzędziami do zastosowania w przedsiębiorstwie. Największą rolę we wdrażaniu systemu zarządzania jakością mają osoby na stanowisku kierowniczym oraz na stanowiskach samodzielnych działające w obszarze zarządzania procesami w firmie, zwłaszcza pełnomocnicy do spraw jakości, podporządkowani bezpośrednio naczelnemu kierownictwu przedsiębiorstwa. Oni są główną siłą napędową zmian i wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Stąd też studia kierowane są głównie do tych osób. W skład zarządzania procesowego wchodzą między innymi: definiowanie (opisywanie), mapowanie, operacyjne zarządzanie procesami, ich ciągłe usprawnianie; wdrażanie gruntownych zmian i projektowanie nowych procesów; uszczegółowienie modeli procesowych dla potrzeb projektowania oprogramowania. Studia są skierowane do pracowników przedsiębiorstw, którzy posiadają wykształcenie wyższe, a w szczególności do kadry kierowniczej i pracowników na samodzielnych stanowiskach, odpowiedzialnych za wdrożenie i koordynowanie systemu zarządzania procesami w firmie bądź chcących rozpocząć pracę w tym obszarze. Studia adresowane są również do pracowników organizacji niebędących przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk, ale dążących do poprawy jakości – instytucji publicznych, służby zdrowia, fundacji i itp.

Celem studiów jest zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych. Uzyskanie przez Uczestników Studium formalnych kwalifikacji menedżerskich potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością każdej sesji. , pod kierunkiem prowadzącego, wybranego zagadnienia, pochodzącego, jeśli jest to możliwe, z macierzystej firmy studenta. Absolwenci otrzymują ustalony przez MNiSW dyplom ukończenia studiów, wydany przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.

Ramowe treści kształcenia
 • System Zarządzania Jakością- normy ISO serii 9000.
 • Elementy praktycznego dokumentowania systemu zarządzania jakością.
 • Audity systemu zarządzania jakością i zintegrowanych systemów zarządzania.
 • Normalizacja, akredytacja, badania, certyfikacja.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności.
 • Funkcje pełnomocnika jakości we wdrażaniu, utrzymaniu doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 • Koszty jakości.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu systemowym, identyfikacja procesów, praktyczne aspekty zarządzania procesem.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO27001:2007.
 • Znormalizowane systemy zarządzania jakością oparte na podejściu procesowym.
 • Wymagania jakościowe dla procesów, ciągłe doskonalenie organizacji.
Organizacja studiów

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych w liczbie 210 godzin.
Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj lub otrzymać w punkcie rekrutacyjnym);
 • kopia dowodu osobistego( strony 1 i 2);
 • dowód wpłaty wpisowego;
 • skierowanie z zakładu pracy (dotyczy osób, którym zakład pracy finansuje szkolenie).
Szczegółowe informacje I zapisy:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa,
tel.: 22 675 88 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.