W ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich są realizowane takie moduły, jak m.in.: Zarządzanie strategiczne, Strategie marketingowe, czy też Zarządzanie kapitałem ludzkim.