Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi są realizowane w ramach modułów dotyczących takich obszarów, jak m.in.: Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, czy też Doskonalenie „miękkich” kompetencji związanych z kierowaniem..