W związku z pojawianiem się na rynku coraz większej liczby międzynarodowych podmiotów, stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych tłumaczy specjalistycznych tekstów pisanych, jak również tłumaczy ustnych, którzy posiadają umiejętność profesjonalnego tłumaczenia podczas konferencji, szkoleń czy też spotkań biznesowych. Praca w międzynarodowym środowisku wymaga posiadania nie tylko podstawowej wiedzy  i kwalifikacji niezbędnych w zawodzie tłumacza, ale również umiejętności miękkich, które są przydatne w pracy z osobami z różnych kultur, czy też umożliwiają efektywne działanie w pracy pod presją czasu.

Akademia Pracodawców RP, zaprasza na studia podyplomowe oraz warsztaty wszystkie osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające im swobodne  odnalezienie się w pracy jako wykwalifikowany tłumacz.

W ramach studiów podyplomowych oferujemy Państwu możliwość wyboru spośród poniższych specjalności:

 • Tłumaczenia prawno-administracyjne
 • Tłumaczenia biznesowe i ekonomiczne
 • Tłumaczenia medyczne i naukowo-techniczne

Wśród zagadnień praktycznych znajdujących się w programie studiów wskazać należy m.in.: techniki i strategie przekładu, najczęstsze sytuacje problemowe w tłumaczeniach, kontekst kulturowy przekładu czy też zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Czesne za semestr studiów podyplomowych, dla absolwentów i studentów WSIZiA oraz dla członków Pracodawców RP już od 4050 zł*

Zapraszamy również do udziału w warsztatach, w ramach których słuchacze mają możliwość wyboru modułów o charakterze ogólnym, przygotowujących do efektywnej i skutecznej pracy w zawodzie tłumacza:

 • Podstawy translatoryki.
 • Kwalifikacje i umiejętności zawodowe profesjonalnego tłumacza.
 • Środowisko pracy tłumacza.
 • Rola efektywnej komunikacji w zawodzie tłumacza. Różnice kulturowe i ich wpływ na tłumaczenie.
 • Techniki i formy tłumaczeń ustnych.
 • Techniki i narzędzia wykorzystywane w tłumaczeniach pisemnych.

Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość wyboru jednego lub kilku warsztatów specjalistycznych:

 • Tłumaczenia tekstów prawno-administracyjnych,
 • Tłumaczenia biznesowo-ekonomiczne,
 • Tłumaczenia tekstów marketingowych i artystycznych,
 • Tłumaczenia tekstów medycznych i pokrewnych, 
 • Tłumaczenia tekstów naukowo-technicznych.

Uczestniczenie w pojedynczych modułach daje możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia warsztatów. Wybranie kilku modułów (wraz z modułem dyplomowym), godzinowo odpowiadających programowi studiów podyplomowych, daje możliwość otrzymania dyplomu ukończenia tych studiów

Cena 1 dnia szkolenia:  900 zł netto
Członkom Pracodawców RP przysługuje zniżka w wysokości 40 %

Pliki do pobrania

Zajęcia w ramach Akademii Pracodawców RP prowadzone są przez najlepszych praktyków z sektora publicznego i prywatnego, doświadczonych nauczycieli akademickich, trenerów umiejętności społecznych,  jak również ekspertów z wybranych dziedzin. Zarówno w programie studiów podyplomowych jak i warsztatów wiele miejsca poświęcono na zajęcia praktyczne, dyskusje, symulacje oraz analizy przypadków, tak aby słuchacze mogli wykształcić w sobie praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w wybranym przez siebie obszarze. 
W programach studiów zawarto wiele zajęć z interdyscyplinarnych dziedzin, tak aby uczestnicy zdobyli kompleksową i praktyczną wiedzę z wybranej dziedziny oraz wykształcili w sobie niezbędne do pracy w danym zawodzie umiejętności praktyczne.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa
podyplomowe@dobrauczelnia.pl