Z problemem bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym styka się każde przedsiębiorstwo i każda jednostka działająca na rynkach krajowych i zagranicznych. W związku z powszechnością tego problemu, niezmiernie istotną kwestią pozostaje znajomość zagrożeń, przepisów i praw związanych z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego, przysługujących uczestnikom rynku. Akademia Pracodawców RP, zaprasza na studia podyplomowe oraz warsztaty, podczas których uczestnicy zdobywają zarówno kompleksową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, jak również praktyczne umiejętności niezbędne do pracy jako specjalista w zakresie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobywają szeroką wiedzę z dziedziny m.in.:

 • prawa, ekonomii,
 • bezpieczeństwa rynkowego,
 • polityki bezpieczeństwa,
 • zjawisk przestępczych w gospodarce,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • polityki gospodarczej Polski i UE.

W programie studiów uwzględniono wiele zajęć warsztatowych, opartych o analizowanie studiów przypadków z zakresu największych kryzysów gospodarczych i oszustw finansowych.

Czesne za semestr studiów podyplomowych dla absolwentów i studentów WSIZiA oraz dla członków Pracodawców RP już od 4050 zł*

W ramach warsztatów specjalistycznych słuchacze mają możliwość wyboru spośród  modułów:

Prawno-teoretyczne podstawy obrotu gospodarczego.

 • System bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Bezpieczeństwo systemów i procesów gospodarczych.
 • Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego na rynku międzynarodowym.
 • Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w skali organizacji.
 • Zjawiska przestępcze w obrocie gospodarczym.
 • Ryzyko i zarządzanie kryzysowe w obrocie gospodarczym. Zwalczanie przestępczości gospodarczej.

Uczestniczenie w pojedynczych modułach daje możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia warsztatów. Wybranie kilku modułów (wraz z modułem dyplomowym), godzinowo odpowiadających programowi studiów podyplomowych, daje możliwość otrzymania dyplomu ukończenia tych studiów.

Cena 1 dnia szkolenia:  900 zł netto
Członkom Pracodawców RP przysługuje zniżka w wysokości 40%

Pliki do pobrania

Zajęcia w ramach Akademii Pracodawców RP prowadzone są przez najlepszych praktyków z sektora publicznego i prywatnego, doświadczonych nauczycieli akademickich, trenerów umiejętności społecznych,  jak również ekspertów z wybranych dziedzin. Zarówno w programie studiów podyplomowych jak i warsztatów wiele miejsca poświęcono na zajęcia praktyczne, dyskusje, symulacje oraz analizy przypadków, tak aby słuchacze mogli wykształcić w sobie praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w wybranym przez siebie obszarze. 
W programach studiów zawarto wiele zajęć z interdyscyplinarnych dziedzin, tak aby uczestnicy zdobyli kompleksową i praktyczną wiedzę z wybranej dziedziny oraz wykształcili w sobie niezbędne do pracy w danym zawodzie umiejętności praktyczne.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa
podyplomowe@dobrauczelnia.pl