Manager Innowacji to stanowisko, które zyskiwać będzie w najbliższych latach coraz większą popularność. Zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw jest bowiem w dzisiejszych czasach niezmiernie istotną kwestią. Każda firma, która chce przetrwać  i rozwijać się na konkurencyjnym, globalnym rynku, powinna w swojej działalności wprowadzać - w miarę możliwości - działania innowacyjne. Innowacyjność to szerokie pojęcie, a dotyczyć może zarówno nowych procesów, produktów jak i metod organizacyjnych.

Akademia Pracodawców RP, oferuje studia podyplomowe oraz warsztaty, podczas których zdobędą Państwo niezbędną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako profesjonalny Manager Innowacji.

Program studiów podyplomowych zawiera wiele specjalistycznych zajęć, w tym m.in.:

 • innowacje a konkurencja,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • źródła innowacji, ich rodzaje i metody wdrażania,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • proinnowacyjna współpraca międzynarodowa,
 • zarządzanie procesem innowacyjnym.

Słuchacze zdobywają również wiedzę z interdyscyplinarnych dziedzin w tym m.in. z zakresu marketingu, budowania strategii firmy, negocjacji, prawa, zarządzania oraz współpracy międzynarodowej.

Czesne za semestr studiów podyplomowych dla absolwentów i studentów WSIZiA oraz dla członków Pracodawców RP już od 4050 zł*

W ramach specjalistycznych warsztatów oferujemy Państwu następujące moduły tematyczne:

 • Prawno-teoretyczne podstawy projektów innowacyjnych.
 • Budowanie strategii innowacji.
 • Zarządzanie innowacją oraz relacjami biznesowymi.
 • Finansowanie i wspieranie projektów innowacyjnych.
 • Od pomysłu do wdrożenia – fazy cyklu życia projektu innowacyjnego.
 • Profesjonalny Manager Innowacji.

Uczestniczenie w pojedynczych modułach daje możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia warsztatów. Wybranie kilku modułów (wraz z modułem dyplomowym), 
godzinowo odpowiadających programowi studiów podyplomowych, daje możliwość otrzymania dyplomu ukończenia tych studiów.

Cena 1 dnia szkolenia: 900 zł netto
Członkom Pracodawców RP przysługuje zniżka w wysokości 40%

Pliki do pobrania

Zajęcia w ramach Akademii Pracodawców RP prowadzone są przez najlepszych praktyków z sektora publicznego i prywatnego, doświadczonych nauczycieli akademickich, trenerów umiejętności społecznych,  jak również ekspertów z wybranych dziedzin. Zarówno w programie studiów podyplomowych jak i warsztatów wiele miejsca poświęcono na zajęcia praktyczne, dyskusje, symulacje oraz analizy przypadków, tak aby słuchacze mogli wykształcić w sobie praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w wybranym przez siebie obszarze. 
W programach studiów zawarto wiele zajęć z interdyscyplinarnych dziedzin, tak aby uczestnicy zdobyli kompleksową i praktyczną wiedzę z wybranej dziedziny oraz wykształcili w sobie niezbędne do pracy w danym zawodzie umiejętności praktyczne.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa
podyplomowe@dobrauczelnia.pl