Praca na stanowisku wykwalifikowanego Office Managera cieszy się obecnie coraz większą popularnością, a jednocześnie wiąże z coraz większą odpowiedzialnością. Profesjonalne zarządzanie biurem realnie wpływa na sprawne działanie firmy i każdej jednostki organizacyjnej. Pracodawcy przykładają coraz większą wagę do tego, aby ich biurem kierowały osoby zawodowo do tego przygotowane. Od wyspecjalizowanego Office Managera wymaga się posiadania zarówno konkretnych kwalifikacji i wiedzy, jak również wielu kompetencji miękkich, które wpływają na wizerunek firmy oraz pomagają nawiązywać i utrzymywać kontakty ze współpracownikami, partnerami biznesowymi oraz klientami. 

Propozycja edukacyjna Akademii Pracodawców RP, obejmuje kompleksowe studia podyplomowe oraz warsztaty, podczas których uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę jak i umiejętności praktyczne, niezbędne wykwalifikowanemu Office Managerowi.

W programie studiów podyplomowych uwzględniono zajęcia z interdyscyplinarnych dziedzin, w tym. m.in. z zakresu:

 • zarządzania projektowego,
 • podstaw przedsiębiorczości,
 • prawnych aspektów administrowania dokumentami,
 • podstaw marketingu,
 • najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających pracę biura.

Wiele miejsca poświęcono również na kształtowanie umiejętności miękkich, takich jak: autoprezentacja, efektywna komunikacja, negocjacje, skuteczne podejmowanie decyzji.

Czesne za semestr studiów podyplomowych, dla absolwentów i studentów WSIZiA oraz dla członków Pracodawców RP już od 3640 zł*

W ramach warsztatów specjalistycznych słuchacze mają możliwość udziału w jednym lub kilku dowolnie wybranych modułach:

 • Efektywne zarządzanie biurem i dokumentacją biznesową.
 • Efektywna komunikacja i autoprezentacja.
 • Kwalifikacje profesjonalnego Office Managera.
 • Programy, systemy komputerowe i nowe technologie w pracy biura.
 • Zarządzanie kosztami w pracy Office Managera.
 • Zarządzanie i marketing w pracy Office Managera. Podstawy prawa.

Uczestniczenie w pojedynczych modułach daje możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia warsztatów. Wybranie kilku modułów (wraz z modułem dyplomowym), godzinowo odpowiadających programowi studiów podyplomowych, daje możliwość otrzymania dyplomu ukończenia tych studiów.

Cena 1 dnia szkolenia: 900 zł netto
Członkom Pracodawców RP przysługuje zniżka w wysokości 40 %

Pliki do pobrania

Zajęcia w ramach Akademii Pracodawców RP prowadzone są przez najlepszych praktyków z sektora publicznego i prywatnego, doświadczonych nauczycieli akademickich, trenerów umiejętności społecznych,  jak również ekspertów z wybranych dziedzin. Zarówno w programie studiów podyplomowych jak i warsztatów wiele miejsca poświęcono na zajęcia praktyczne, dyskusje, symulacje oraz analizy przypadków, tak aby słuchacze mogli wykształcić w sobie praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w wybranym przez siebie obszarze. 
W programach studiów zawarto wiele zajęć z interdyscyplinarnych dziedzin, tak aby uczestnicy zdobyli kompleksową i praktyczną wiedzę z wybranej dziedziny oraz wykształcili w sobie niezbędne do pracy w danym zawodzie umiejętności praktyczne.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa
podyplomowe@dobrauczelnia.pl