Czesne płacone semestralnie należy wpłacać:

w semestrze zimowym - do 20 września
w semestrze letnim - do 20 lutego:

Czesne płacone ratalnie należy wpłacać

w semestrze zimowym:
I rata - do 20 września
II rata - do 20 października
III rata - do 20 listopada
IV rata - do 20 grudnia
V rata - do 10 stycznia

w semestrze letnim:
I rata - do 20 lutego
II rata - do 20 marca
III rata - do 20 kwietnia
IV rata - do 20 maja
V rata - do 10 czerwca