Opłaty za czesne

Kierunek studiów Semestr Czesne za semestr
Administracja I stopień I 2000 zł
Administracja I stopień II 2100 zł
Administracja I stopień III-IV 2200 zł
Administracja I stopień V-VI 2300 zł
Administracja II stopień I 2100 zł
Administracja II stopień II 2200 zł
Administracja II stopień III-IV 2400 zł
Informatyka inż. I stopień I 2200 zł
Informatyka inż. I stopień II 2300 zł
Informatyka inż. I stopień III-IV 2600 zł
Informatyka inż. I stopień V-VII 2700 zł
Logistyka inż. I stopień I 2200 zł
Logistyka inż. I stopień II 2300 zł
Logistyka inż. I stopień III-IV 2400 zł
Logistyka inż. I stopień V-VII 2500 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień I 2100 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień II 2200 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień III-IV 2300 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień V-VI 2400 zł
Ekonomia I stopień I 2000zł
Ekonomia I stopień II 2100 zł
Ekonomia I stopień III-IV 2200 zł
Ekonomia I stopień V-VI 2300 zł
Ekonomia II stopień I 2100 zł
Ekonomia II stopień II 2200 zł
Ekonomia II stopień III-IV 2400 zł
Turystyka i rekreacja I stopień I 1800 zł
Turystyka i rekreacja I stopień II 1900 zł
Turystyka i rekreacja I stopień III-IV 1900 zł
Turystyka i rekreacja I stopień V-VI 2000 zł
Pedagogika I stopień I 1900 zł
Pedagogika I stopień II-VI 2000 zł
Pedagogika II stopień I 1900 zł
Pedagogika II stopień II-IV 2000 zł
Kierunek studiów Semestr Raty czesnego za semestr
Administracja I stopień I 1x300 zł, 4x460 zł
Administracja I stopień II 5x460 zł
Administracja I stopień III-IV 5x480 zł
Administracja I stopień V-VI 5x500 zł
Administracja II stopień I 1x300 zł, 4x480 zł
Administracja II stopień II 5x480 zł
Administracja II stopień III-IV 5x520 zł
Informatyka inż. I stopień I 1x300 zł, 4x500 zł
Informatyka inż. I stopień II 5x500 zł
Informatyka inż. I stopień III-IV 5x560 zł
Informatyka inż. I stopień V-VII 5x580 zł
Logistyka inż. I stopień I 1x300 zł, 4 x 500 zł
Logistyka inż. I stopień II 5x500 zł
Logistyka inż. I stopień III-IV 5x520 zł
Logistyka inż. I stopień V-VII 5x540 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień I 1x300 zł, 4x480 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień II 5x480 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień III-IV 5x500 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień V-VI 5x520 zł
Ekonomia I stopień I 1x300 zł, 4 x 460 zł
Ekonomia I stopień II 5x460 zł
Ekonomia I stopień III-IV 5x480 zł
Ekonomia I stopień V-VI 5x500 zł
Ekonomia II stopień I 1x300 zł, 4 x 480 zł
Ekonomia II stopień II 5x480 zł
Ekonomia II stopień III-IV 5x520 zł
Turystyka i rekreacja I stopień I 1x300 zł, 4 x 400 zł
Turystyka i rekreacja I stopień II 5x420 zł
Turystyka i rekreacja I stopień III-IV 5x420 zł
Turystyka i rekreacja I stopień V-VI 5x440 zł
Pedagogika I stopień I 1x300 zł, 4x450 zł
Pedagogika I stopień II-VI 5x450 zł
Pedagogika II stopień I 1x300 zł, 4x450 zł
Pedagogika II stopień II-IV 5x450 zł

Terminarz płatności

Czesne płacone semestralnie należy wpłacać:

a) w semestrze zimowym - do 20 września
b) w semestrze letnim - do 20 lutego

Czesne płacone ratalnie należy wpłacać:

a) w semestrze zimowym:
- I rata - do 20 września,
- II rata - do 20 października,
- III rata - do 20 listopada,
- IV rata - do 20 grudnia,
- V rata - do 10 stycznia.
b) w semestrze letnim:
- I rata - do 20 lutego,
- II rata - do 20 marca,
- III rata - do 20 kwietnia,
- IV rata - do 20 maja,
- V rata - do 10 czerwca.

Konto bankowe

Opłaty prosimy uiszczać na podane niżej konto:
m_Bank w Warszawie 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa