Studia I Stopnia Licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi I
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień I
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I

Studia II Stopnia Magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II
Oligofrenopedagogika
Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi II
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień II
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II

Studia I Stopnia Licencjackie

Ekonomia Przedsiębiorstwa I
Gospodarowanie zasobami ludzkimi I
Usługi logistyczne I
Bankowość i ubezpieczenia I
Wycena nieruchomości I
Rachunkowość i analiza finansowa I

Studia II Stopnia Magisterskie

Ekonomia Przedsiębiorstwa II
Gospodarowanie zasobami ludzkimi II
Usługi logistyczne II
Bankowość i ubezpieczenia II
Wycena nieruchomości II
Rachunkowość i analiza finansowa II

Studia I Stopnia Licencjackie

Hotelarstwo i Gastronomia
Zarządzanie biznesem turystycznym

Studia I Stopnia Inżynierskie

Transport Międzynarodowy
Logistyka w Usługach i Produkcji
Logistyka Lotnictwa
Logistyka w Bezpieczeństwie
Logistyka Odzysku