Aktualności

Studia I Stopnia Licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rynek pracy – doradztwo zawodowe

Studia II Stopnia Magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II
Oligofrenopedagogika
Pedagogika pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia I Stopnia Licencjackie

Ekonomia Przedsiębiorstwa I
Gospodarowanie zasobami ludzkimi I

Studia II Stopnia Magisterskie

Ekonomia Przedsiębiorstwa II
Gospodarowanie zasobami ludzkimi II

Studia I Stopnia Licencjackie

Hotelarstwo i Gastronomia
Zarządzanie biznesem turystycznym

Studia I Stopnia Inżynierskie

Transport Międzynarodowy
Logistyka w Usługach i Produkcji
Logistyka Lotnictwa
Logistyka w Bezpieczeństwie
Logistyka Odzysku