Od redakcji

Przedstawiamy Państwu czwarty (ostatni w roku 2016) numer Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Zapraszamy do lektury wszystkich zawartych tekstów prezentujących oryginalne wyniki badań i autorskich przemyśleń.

Autorzy opracowań stawiając pytania badawcze mają nadzieję, że Czytelnicy zechcą zainteresować się prezentowaną problematyką, bo przecież w XXI wieku nie można poprzestawać na raz już zdobytej wiedzy, należy nieustannie się doskonalić i poszerzać horyzonty myślowe. Przypominamy tak że, że Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie znajdują się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Według tej listy publikując tekst w ZN WSIZiA można otrzymać 7 punktów.

Ponadto Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie mają również ocenę ICV (Index Copernicus Value) – 54,09 (w roku 2015 było to 43,00). Wskaźnik ICV jest często wykorzystywany do pomiarów bibliometrycznych dorobku naukowego. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie ankiety złożonej przez redakcję ZN WSIZiA oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Zapraszamy do współpracy z redakcja ZN WSIZiA i do nadsyłania tekstów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą mogły zostać opublikowane.

Spis treści

Łukasz NOWAKOWSKI
Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego jako element polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski

Fryderyk CZEKAJ, Justyna STECKO
Cyberbezpieczeństwo a cyberprzestępczość. Kilka uwag na temat wyzwań współczesnego użytkownika Internetu

Igor PROTASOWICKI
Phishing jako zagrożenie bezpieczeństwa osobistego w sieci

Małgorzata TRYBUS, Dorota KAMUDA
Bezpieczeństwo imprez masowych – zagadnienia wybrane

Andrzej POPADIUK
Tożsamość bezpieczeństwa europejskiego – wybrane zagadnienia

Wiesław LEWICKI
Doctrinal assumptions of EU forces creation

Jerzy KRAWIEC
Normalizacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa

Waldemar KRZTOŃ
Zagrożenia militarne wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa

Izabela JANKOWSKA-PROCHOT
Legalność działania funkcjonariuszy Garda Sỉochảna a funkcjonowanie cywilnych rzeczników dyscyplinarnych

Barbara WOJTOŃ-MALICKA
Porozumienie administracyjne środkiem ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego

Patryk MASŁOWSKI
Rola i znaczenie służb porządkowych i służb informacyjnych w zabezpieczeniu imprez masowych – wybrane zagadnienia

Dagmara FLOREK-KLĘSK
Wojskowa obrona terytorialna jako nowy rodzaj sił zbrojnych RP

Michał KUŹNIEWSKI
Generacja wiatrowa – energetyczny rollercoaster i sposoby na jego okiełznanie

Recenzje publikacji

Krzysztof GUZIK,
Recenzja książki: Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień (red. nauk.), Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, wyd. Rambler, Warszawa 2016, ss. 782

Krzysztof GUZIK,
Recenzja książki: Marek Ilnicki, Zdzisław Nowakowski (red. nauk.), Bezpieczeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo – wybrane zagadnienia, wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2016, ss. 422