Od redakcji

Oddając w ręce Państwa trzeci w roku 2016 numer Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie mamy nadzieję, że przygotowane artykuły dostarczą wielu interesujących danych, bowiem autorzy tekstów prezentują swe aktualne badania. Zapraszamy do współpracy z redakcją ZN WSIZiA wszystkich, którzy starają się wnosić swój wkład do dorobku polskiej nauki, przypominając równocze - śnie, że w Zeszytach Naukowych WSIZiA w Warszawie publikowane mogą być artykuły, których treść mieści się w następujących obszarach tematycznych: nauki o administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo (z wyjątkiem prawa karnego). Zapraszamy do lektury przygotowanych materiałów naukowych.

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski

Spis treści

Marek BARĆ
Employment of forces and means of the brigade to evacuate people and property and protect area in face of non-military threats

Mariusz BOGUSZEWSKI
Elements of the eu response for migratory pressure – temporary provisional measures in relocation

Katarzyna DUDEK
Ograniczenie własności prywatnej na potrzeby związane z organizacją tras narciarskich, wyciągów i urządzeń towarzyszących

Andrzej GAZDA, Tadeusz OLEJARZ
Zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych realizujących zadania w misjach pokojowych

Zdzisław NOWAKOWSKI
Złośliwe oprogramowanie jako zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Igor PROTASOWICKI
Hardware trojan jako rosnące zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kinga STĘPIEŃ
Policy stability of institutions financial security network in poland

Kinga SZCZAWIŃSKA
Family reunification policy versus challenges to the security in europe

Bogumił SZMULIK, Marek ILNICKI
Oligarchowie – „ukryta” rządząca elita we współczesnej rosji

Recenzje publikacji

Stanisław PAWLAK – recenzja książki: Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego (wybrane aspekty), red. nauk. Marek Ilnicki, Łukasz Nowakowski, Igor Protasowicki, wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2017