Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe - e-ISSN 2449-9838 / ISSN 1641-9707

W dniu 23 grudnia 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało najnowszą listę czasopism naukowych na rok 2015. Lista ta zawiera m.in. liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie. ZN WSIZiA w Warszawie znajdują się w części B wykazu czasopism naukowych pod pozycją nr 2182. Według listy czasopism MNiSW publikując tekst w ZN WSIZiA można otrzymać 7 punktów.

W dniu 26 czerwca 2015 r. ZN WSIZiA w Warszawie otrzymały ocenę ICV (Index Copernicus Value) – 43.00. Wskaźnik ICV jest często wykorzystywany do pomiarów bibliometrycznych dorobku naukowego. Dlatego też w celu porównania aktualnej oceny do wartości z lat ubiegłych należy posłużyć się wartością znormalizowaną, która dla ZN WSIZiA wynosi obecnie 4,73. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie ankiety złożonej przez redakcję ZN WSIZiA oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus

Na koniec roku 2016 ZN WSIZiA w Warszawie znajdowały się na liście B czasopism naukowych indeksowanych przez MNiSW. Publikując tekst w ZN WSIZiA można otrzymać 7 punktów.

Na koniec roku 2016 ZN WSIZiA w Warszawie miały ocenę ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 54,09. Wskaźnik ICV jest często wykorzystywany do pomiarów bibliometrycznych dorobku naukowego. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie ankiety złożonej przez redakcję ZN WSIZiA oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.

Kontakt z redakcją: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zeszyty Naukowe 2 (39) 2017

Od redakcji

Drugi numer Zeszytów Naukowych WSIZiA w Warszawie z roku 2017 to jak zawsze zbiór interesujących materiałów naukowych zawierających sporą porcję doniesień badawczych, które zapewne przykują uwagę Czytelników. Zapraszamy do ich lektury i do samodzielnego wyciągania wniosków. W bieżącym numerze ZN WSIZiA wspominamy także sylwetkę zmarłego Rektora WSIZiA prof. Zdzisława Nowakowskiego. Jego śmierć wywołała szok tak wśród studentów, jak i wśród kadry naukowej Uczelni. Trudno się z tym faktem pogodzić, bo choć życie się toczy nadal, to wszystkim brakuje tego życzliwego, pogodnego, przyjaznego wszystkim Człowieka-Naukowca-Rektora...

Spis treści

Marek BRYLONEK
MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE NA TERYTORIUM REPUBLIKI FRANCUSKIEJ

Andrzej GAZDA
TRANSPORTOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ PATROL SAPERSKI

Jerzy KRAWIEC
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W ŚWIETLE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I PRAWNYCH

Patryk MASŁOWSKI
WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA MECZU PIŁKI NOŻNEJ W ŚWIETLE ZAPISÓW USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2009 ROKU O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH

Tadeusz OLEJARZ
KONCEPCJA SCENTRALIZOWANYCH ZAKUPÓW PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W 2004 ROKU

Adam PIETRZKIEWICZ
SPOŁECZEŃSTWO W SYSTEMIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Marta POMYKAŁA
LOKALNE PROGRAMY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Igor PROTASOWICKI
RAT – ZAGROŻENIE KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA SIECI GLOBALNEJ

Jolanta PUACZ-OLSZEWSKA
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZY GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZASADY PRAWNE

Szczepan STEMPIŃSKI
KOMPETENCJE ABSOLWENTA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NA RYNKU USŁUG W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Elżbieta URA
NADZÓR PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NAD OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW

Anna WÓJTOWICZ
ENERGETYKA POLSKI OPARTA NA WĘGLU BRUNATNYM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Георгий ДЫХАНОВ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Вячеслав ДЫХАНОВ
К ВОПРОСУ ОБ «АВТОРИТАРНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ» РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Dokumenty do pobrania