Publikacje

Praca zbiorowa

Warszawa 2010.

Publikacja stanowi podsumowanie efektów projektu "Model wspieranie przedsiębiorczości na Mazowszu", który Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji realizowała w 2010 r. przy finansowym współudziale Unii Europejskiej. Pozycja opisuję sytuację przedsiębiorczości na Mazowszu, jej problemy i przedstawia propozycje rozwiązań, które w przyszłości mogą pomóc w wypracowaniu jednolitego modelu wspierającego kształtowanie nowej jakości i innowacyjności firm na Mazowszu.

Marek Żukowski

Warszawa 2010, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

Publikacja Marka Żukowskiego obejmuje wybrane tematy z zakresu administracji.

Wybrane zagadnienia:

  • problem decyzyjny w systemie działania administracji;
  • kadry w administracji;
  • reformowanie administracji;
  • doradztwo prawne w administracji;
  • początki nauki administracji i jej historyczny rozwój.

Pod redakcją Kazimierza Rajchela, Jerzego Kisielnickiego oraz Tadeusza Jemioły

Warszawa 2009, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej

Autorzy monografii, którymi są specjaliści zajmujący się zagadnieniami walki i zapobiegania cyberterrozryzmowi, starają się odpowiedzieć na pytanie jak zapobiec cyberroterroryzmowi, jak z nim walczyć i jak państwo może minimalizować skutki ataków cyberterrorystycznych.

Wybrane zagadnienia:

  • cyberterroryzm jako element zagrożenia współczesnej cywilizacji;
  • wyzwania i zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa informacyjnego w pierwszych dekadach XXI wieku;
  • międzynarodowa współpraca w zwalczaniu cyberprzestępczości;
  • zagrożenia w cyberprzestrzeni a przestępstwa ekonomiczne;
  • cyberterroryzm w prawie karnym materialnym - przyczynek do dyskusji na gruncie analizy dogmatycznej.