6-7 maja 2014   Warszawa - Dęblin  

Patronat Honorowy

Patronat honorowy nad Konferencją przyjął Marszałek Sejmu VI kadencji, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski

Komitet Honorowy Konferencji

insp. dr Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Rektor Politechniki Rzeszowskiej
gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz – Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
prof. Jolanta Szołno-Koguc – Wojewoda Lubelski
płk Dariusz Łuczak – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
gen. bryg. dr Mirosław Rozmus – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel – przewodniczący Komitetu Naukowego
płk prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Eugeniusz Cieślak – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
gen. dyw. rez. nawig. dr hab. Krzysztof Załęski – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Członkowie Komitetu Naukowego

płk nawig. dr prof. nadzw. Tadeusz Compa, insp. dr Robert Częścik, gen. bryg. Marek Dukaczewski, płk Wojciech Dydek, gen. dr Ryszard Grosset,
dr Wojciech Jobda, prof. nadzw. dr hab. Janusz Karpowicz, prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. med. Mariusz Łapiński,
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. zw. dr hab. Janusz Płaczek, dr Małgorzata Polinceusz, dr Marta Pomykała,
płk prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zabłocki,prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki.z

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Barbara Bukowska, kpt. mgr Mariusz Ceglarski, mgr Karina Kosiewicz,
Izabela Pietruszewska, płk dr Grzegorz Rosłan.