Patronat Honorowy

Patronat honorowy nad Konferencją przyjął Marszałek Sejmu VI kadencji, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski

Komitet Honorowy:

insp. dr Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
nadinsp. Krzysztof Gajewski - Komendant Główny Policji
płk dr n. med. Janusz Kocik – Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
płk Dariusz Łuczak – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki,Zarządzania i Administracji w Warszawie
płk Piotr Raczkowski – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr – Rektor-Komendant WyŜszej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel – przewodniczący Komitetu Naukowego
gen. Marek Bieńkowski – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Eugeniusz Cieślak – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
płk prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
gen. dyw. dr Mirosław Rozmus – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Compa, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, gen. bryg. Marek Dukaczewski, płk Wojciech Dydek, prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, prof. dr hab. inż. Józef Janczak,dr Marcin Jurgilewicz, prof. nadzw. dr hab. Janusz Karpowicz,prof. dr hab., dr h.c. mult. Piotr Książek,  płk dr inż. Maciej Marczyk,prof. dr hab. Wojciech Michalak, ppłk dr n. biol. Marcin Niemcewicz,dr hab. n. med. Alina Olender, prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, dr Małgorzata Polinceusz, dr Marta Pomykała, płk dr Grzegorz Rosłan,dr hab. Agata Smoleń, płk prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski,dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura,prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zabłocki, prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Piotr Bieniarz, mgr inż. Barbara Bukowska, mgr inż. Dariusz Górczyński, dr Piotr Górny, mjr mgr inż. Leszek Kalman, mgr Karina Kosiewicz, dr Wiesław Marud,  mgr Izabela Pietruszewska

Cel Konferencji

Celem konferencji jest ocena współczesnych zagrożeń cyberterrorystycznychi bioterrorystycznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski

Główne tematy

1. Ocena stanu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz diagnoza zagrożeń w tym zakresie.
2. Efektywność działań oraz ocena długofalowych efektów działań w ramach Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP.
3. Legislacja w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
4. Zagrożenia biologiczne, w tym bioterrorystyczne dla Polski.
5. Zakres działań służb państwowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom biologicznym.

Data i miejsce obrad

12-13 maja 2015 r.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

Sekretariat Konferencji

Rektorat Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 672 59 80, 22 672 59 66,
fax: 22 672 59 63

Terminarz

do 26 marca 2015 r. – termin zgłoszenia udziału w Konferencji (przesłanie formularza zgłoszeniowego)
do 26 marca 2015 r. – termin nadesłania streszczenia referatu (tytuł, słowa kluczowe)w języku polskim i angielskim
do 3 kwietnia 2015 r. – termin nadesłania w pełnym brzmieniu referatu zakwalifikowanego do programu Konferencji
do 22 kwietnia 2015 r. – termin przesłania przez organizatora programu Konferencji