Cele ogólne
 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat kultury współczesnej, człowieka i społeczeństwa, warunków i charakteru rozwoju dzisiejszego świata
 • poznawanie i praktyczne stosowanie sposobów opisu świata i jego kreowania na płaszczyznach sztuki, polityki, działalności społecznej, etc.
 • interpretacja rzeczywistości w zakresie jej różnorodności i głębi
 • aktywność indywidualna członków Koła i jej popularyzacja
 • akcje i inicjatywy, wyjścia, plenery.
Cele szczegółowe
 • lektura wybitnych dzieł literackich, filozoficznych, społeczno-kulturalnych – powieści, reportaży, wspomnień, wywiadów etc. - których znajomość umożliwi szersze zrozumienia procesów cywilizacyjnych w świecie współczesnym
 • film, spektakl, publicystyka – jako dziedziny wspierające i rozwijające wiedzę o kulturze
 • elementy praktyczne – creative writing, reportaż, fotografia, audycja, wywiad
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami kultury współczesnej – pisarzami, reportażystami, ludźmi sztuki, działaczami społecznymi, specjalistami w różnych dziedzinach
 • organizacja i udział w konferencjach naukowych, seminariów, odczytów, spotkań w ramach Szkoły i poza nią
 • badania naukowe
 • wyjścia tematyczne – teatr, wystawy, spotkania, inicjatywy
Charakter spotkań
 • spotkania odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i są tematyczne
 • w ramach spotkań omawiane są lektury, prowadzona jest dyskusja, Studenci prezentują swoje prace i przemyślenia
 • Koło organizuje i przeprowadza spotkania z interesującymi ludźmi; jego członkowie biorą aktywny udział w przebiegu spotkań (prowadzenie rozmów, realizacja audycji, pisanie recenzji, reportaży etc.)
 • inicjatywy studenckie mają pierwszeństwo w organizacji dalszych spotkań
 • czas trwania spotkania uzależniony jest od jego intensywności i woli członków
Spotkania z gośćmi
 • zaproszeni goście to osoby tworzące współczesną kulturę – pisarze, dziennikarze, ludzie nauki i sztuki, osoby zajmujące się reportażem, działacze społeczni…
 • spotkanie prowadzone jest przez osobę lub osoby odpowiedzialne za przebieg spotkania przy współudziale członków Koła; spotkania są otwarte
 • każde spotkanie może być podstawą do wykreowania własnego pomysłu – przeprowadzenie wywiadu indywidualnego, reportażu, napisanie recenzji
 • przed spotkaniem z gościem, organizowane jest zebranie Koła wokół jej/jego osoby i twórczości
Wyjścia
 • celem działalności Koła jest również zapoznanie i interpretacja działalności kulturalnej spoza ram naukowych czy szkolnych
 • teatr, wystawa, spotkania z autorami – poprzedzone są zaznajomieniem się z tematem/autorem/jej (jego) twórczością (lub działalnością) tak, by udział w wydarzeniu miał jak najgłębszy zakres
 • inicjatywy nieformalne – wycieczki rowerowe, plenery fotograficzne, poznawanie miasta i ciekawych ludzi
Pozostałe informacje:

Wstępny wybór lektur podstawowych:

Lidia Ostałowska, Farby wodne; Cygan to Cygan; Bolało jeszcze bardziej,
Wojciech Tochman, Bóg zapłać; Jakbyś kamień jadła; Córeńka; Dzisiaj narysujemy śmierć,
Agata Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran; Kilka portretów z Polską w tle; Ćwiczenia z utraty,
Mariusz Szczygieł, Niedziela, która zdarzyła się w środę; Gottland; Zrób sobie raj,
Hanna Krall, Biała Maria; To ty jesteś Daniel; Dowody na istnienie,
20. 20 lat nowej Polski w reportażach według Marcina Szczygła.

Opiekunem koła naukowego "SZTUKA KULTURY: MEDIA" jest dr hab. Remigiusz Ryziński.