Głównym celem działalności koła jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami estetyki radiowej oraz etyki dziennikarskiej i praktyczne stosowanie norm, kształcenie umiejętności związanych z różnymi formami, gatunkami i zadaniami dziennikarstwa radiowego, a także dbałość o kulturę słowa i poprawność stosowania języka polskiego.

Opiekunem koła jest red. Michał Pierzchała

Głównym celem działalności koła jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami estetyki radiowej oraz etyki dziennikarskiej i praktyczne stosowanie norm, kształcenie umiejętności związanych z różnymi formami, gatunkami i zadaniami dziennikarstwa radiowego, a także dbałość o kulturę słowa i poprawność stosowania języka polskiego.

Opiekunem koła jest red. Michał Pierzchała

Zajęcia odbywają się w  STUDIO RADIOWYM  naszej uczelni.