prof. dr hab. Jerzy Szabatin
dr hab. Janusz Dudczyk, prof. WSIZiA
dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. WSIZiA
dr hab. Remigiusz Ryziński, prof. WSIZiA
dr hab. Zenon Ślusarczyk, prof. WSIZiA
dr inż. Wiesław Błażejczyk
dr Jerzy Jakubczak
dr inż. Grzegorz Janicki
dr Krzysztof Kandefer
dr inż. Andrzej Pelc
dr Andrzej Pielak
dr inż. Igor Protasowicki
dr inż. Katarzyna Skroban
dr inż. Marian Urbanek
dr Grzegorz Nowak
dr Ewa Kępka
mgr inż. Dariusz Zmysłowski
mgr inż. Mariusz Kozioł
mgr inż. Krzysztof Łukowski
 

Lektorat języka angielskiego:
dr Urszula Swoboda-Rydz
mgr Dorota Andryskowska - Stoppa
mgr Małgorzata Dzięgielewska-Kozak