Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin

Prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji 
dr inż. Magdalena Nowakowska

prof. nadzw. dr inż. Sławomir Czepielewski - REKTOR
dr hab. inż. Janusz Dudczyk
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Rutkowski
prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Ryziński
prof. nadzw. dr hab. Zenon Ślusarczyk
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Strzeleckiprof. nadzw. dr inż. Katarzyna Skroban
dr inż. Wiesław Błażejczyk
dr Jerzy Jakubczak
dr inż. Grzegorz Janicki
dr inż. Andrzej Pelc
dr Andrzej Pielakdr inż. Marian Urbanek
dr Grzegorz Nowak
dr Ewa Kępka
mgr inż. Dariusz Zmysłowski
mgr inż. Mariusz Kozioł
mgr inż. Krzysztof Łukowski 

Lektorat języka angielskiego:
mgr Alicja Dewor - kierownik SJO
mgr Dorota Andryskowska - Stoppa
mgr Małgorzata Dziegielewska - Kozak
mgr Joanna Wiśniewska