dr hab. inż. Janusz Dudczyk
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Rutkowski
prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Ryziński
prof. nadzw. dr hab. Zenon Ślusarczyk
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Strzelecki
prof. nadzw. dr inż. Katarzyna Skroban
dr inż. Wiesław Błażejczyk
dr Jerzy Jakubczak
dr inż. Grzegorz Janicki
dr inż. Andrzej Pelc
dr Andrzej Pielak
dr inż. Marian Urbanek
dr Grzegorz Nowak
dr Ewa Kępka
mgr inż. Dariusz Zmysłowski
mgr inż. Mariusz Kozioł
mgr inż. Krzysztof Łukowski 

Lektorat języka angielskiego:
mgr Alicja Dewor - kierownik SJO
mgr Dorota Andryskowska - Stoppa
mgr Małgorzata Dziegielewska - Kozak
mgr Joanna Wiśniewska

prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Cilecki
prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Kozerawski
prof. nadzw. dr hab. inż. Zygmunt Kazimierski
prof. zw. dr hab. Jerzy Kowalski
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Rutkowski
prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Ryziński
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Strzelecki
prof. nadzw. dr hab. Zenon Ślusarczyk
dr Stanisław Dymuradr Monika Filipiuk
dr Sebastian Gajewski
dr inż. Paweł Górski
dr Jerzy Jakubczak
dr inż. Grzegorz Janicki
dr Izabela Jankowska-Prochot
dr Grzegorz Mathea
dr Andrzej Pielak
dr inż. Igor Protasowicki
gen. Henryk Tokarski
dr Krystyna Wiaderny - Bidzińska
dr inż. Mirosław Zielony
mgr inż. Krzysztof Łukowski
mgr Anna Klimkiewicz
mgr Tomasz Watras

Lektorat języka angielskiego:
mgr Alicja Dewor - kierownik SJO
mgr Dorota Andryskowska - Stoppa
mgr Małgorzata Dziegielewska - Kozak
mgr Joanna Wiśniewska