gbru

Opłaty WIiT

 

Uwaga ! Ceny wg regulaminu odpłatności z dnia 30 maja 2016 r.
obowiązują od nowego Roku Akademickiego 2016/2017.

 

 


INFORMATYKA - studia I stopnia (inżynierskie)

 
 
   Studia I stopnia (inżynierskie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne
640 zł

 3000 zł
   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 500 zł

3-4 sem. 560 zł

5-7 sem. 580 zł

1-2 sem. 2300 zł

3-4 sem. 2600 zł

5-7 sem. 2700 zł

 

INFORMATYKA - studia I stopnia (licencjackie)

 

   Studia I stopnia (licencjackie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne 600zł

2800 zł


  
    Studia niestacjonarne

1-2 sem. 480 zł

3-4 sem. 540 zł
5-6 sem. 560 zł
 

1-2 sem. 2200 zł

3-4 sem. 2500 zł

5-6 sem. 2600 zł
 
Opłaty  prosimy uiszczać  na podane niżej konto:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
m_Bank w Warszawie 
Nr 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001


Terminy opłat czesnego:

Czesne płacone semestralnie należy wpłacać:
w semestrze zimowym - do 20 września
w semestrze letnim - do 20 lutego

Czesne płacone ratalnie należy wpłacać:

w semestrze zimowym:
I rata - do 20 września
II rata - do 20 października
III rata - do 20 listopada
IV rata - do 20 grudnia
V rata - do 10 stycznia

w semestrze letnim:
I rata - do 20 lutego
II rata - do 20 marca
III rata - do 20 kwietnia
IV rata - do 20 maja
V rata - do 10 czerwca

Facebook - News