gbru

Opłaty WNSiA


Uwaga! Ceny wg regulaminu odpłatności z dnia 30 maja 2016 r.
obowiązują od nowego Roku Akademickiego 2016/2017DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - studia l stopnia (licencjackie)

   Studia I stopnia (licencjackie)

Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna

   Studia stacjonarne

640 zł 3000 zł
   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 520 zł

3-4 sem. 540 zł
5-6 sem. 560 zł

1-2 sem. 2400 zł

3-4 sem. 2500 zł
5-6 sem. 2600 zł

  LOGISTYKA - studia I stopnia (licencjackie)

   Studia I stopnia (licencjackie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne
600 zł


2800 zł
   Studia niestacjonarne


1-2 sem. 480 zł

3-4 sem. 500 zł
5-6 sem. 520 zł


1-2 sem.  2200 zł

3-4 sem. 2300 zł
5-6 sem. 2400 zł

  

 

LOGISTYKA - studia I stopnia (inżynierskie)

 

   Studia I stopnia (inżynierskie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne
640 zł

3000 zł
   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 500 zł

3-4 sem. 520 zł

5-7 sem. 540 zł

1-2 sem. 2300 zł

3-4 sem. 2400zł

5-7 sem. 2500 zł

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  - studia I stopnia (licencjackie)

   Studia I stopnia (licencjackie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne
560 zł

2600 zł
   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 460 zł

3-4 sem. 480 zł
5-6 sem. 500 zł


1-2 sem. 2100 zł

3-4 sem. 2200 zł
5-6 sem. 2300 zł


 


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
- studia II stopnia (magisterskie)


   Studia II stopnia (magisterskie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne
580 zł

2700 zł
   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 480 zł

3-4 sem. 520 zł


1-2 sem. 2200 zł

3-4 sem. 2400 zł

  

 

ADMINISTRACJA- studia I stopnia (licencjackie)

   Studia I stopnia (licencjackie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne

560 zł2600 zł

   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 460 zł
3-4 sem. 480 zł
5-6 sem. 500 zł

1-2 sem. 2100 zł
3-4 sem. 2200 zł
5-6 sem. 2300 zł

 

ADMINISTRACJA- studia II stopnia (magisterskie)

   Studia II stopnia (magisterskie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne
580 zł2700 zł


   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 480 zł

3-4 sem. 520 zł

1-2 sem. 2200 zł

3-4 sem. 2400 zł

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZE- studia I stopnia  (licencjackie)

   Studia I stopnia (magisterskie)
Płatność ratalna   
       
Płatność semestralna
   Studia stacjonarne
560 zł


2600 zł

 

   Studia niestacjonarne

1-2 sem. 480 zł
3-4 sem. 500 zł
5-6 sem. 520 zł

1-2 sem. 2200 zł
3-4 sem. 2300 zł
5-6 sem. 2400 zł

 

Opłaty prosimy dokonywać na podane niżej konto:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. 
m_Bank w Warszawie
Nr 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001


Terminy opłat czesnego:

Czesne płacone semestralnie należy wpłacać:


w semestrze zimowym - do 20 września
w semestrze letnim - do 20 lutego

Czesne płacone ratalnie należy wpłacać:


w semestrze zimowym:
I rata - do 20 września
II rata - do 20 października
III rata - do 20 listopada
IV rata - do 20 grudnia
V rata - do 10 stycznia

w semestrze letnim:
I rata - do 20 lutego
II rata - do 20 marca
III rata - do 20 kwietnia
IV rata - do 20 maja
V rata - do 10 czerwca

 

Facebook - News