gbru

Szkolenia dla Samorzadów

Zapraszamy pracowników samorządów (gmin i powiatów) na praktyczne szkolenia z obszaru strategicznych działań podejmowanych przez samorządy. Każdy z programów warsztatowych oparty jest o najnowsze opracowania i rozwiązania z danego obszaru tematycznego. Robocza forma zajęć zapewni uczestnikom zdobycie kluczowej i praktycznej wiedzy i umiejętności z wybranego zakresu, a otrzymane w czasie szkolenia materiały pomocnicze, pomogą wzmocnić kompetencje z tytułowego obszaru. Ważnym elementem zajęć bedzie przedstawienie najważniejszych krajowych ekspertów oraz jednostek badawczych zajmujących się tematyką samorządu, zarządzania i komunikacji, co znacząco wpłynie na przyszłe działania podejmowane
w danym obszarze. Każdy uczestnik uzyska w czasie szkolenia możliwość indywidualnych konsultacji z doświadczonym ekspertem.

Odbiorcy: pracownicy samorządowi gmin i powiatów.

SZKOLENIE S1: „ROZWÓJ LOKALNY”

•    Założenia do tworzenia strategii rozwoju i promocji – wyjaśnienie celu i zasad tworzenia dwóch podstawowych strategii gminnych. Wskazanie modelowych rozwiązań rozwojowych i promocyjnych w gminach ze Złotej Setki. Nauka praktycznego opracowania dokumentów strategicznych, przygotowania do ich realizacji.
•    Tworzenie gminnej strategii – zajęcia warsztatowe umożliwią uczestnikom właściwe przygotowanie głównego dokumentu strategicznego w gminie, w tym dokumentu oświatowego. Normatywna konieczność tworzenia strategii oraz perspektywa zmian w organizacji pracy szkół powoduje, że w pracy samorządów taka strategia jest bazą dla programów oraz działań operacyjnych. Zajęcia warsztatowe podniosą kompetencję kadr samorządowych odpowiedzialnych m.in. za sprawy oświaty w gminie.
•    Polityka zrównoważonego rozwoju – praktyczne zajęcia z obszaru doskonalenia działań na rzecz wyrównywania różnic w skali mikro i makro, w tym obejmujące tworzenie projektów umożliwiających definiowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie równowagi gospodarczej, społecznej i politycznej w gminie. W czasie zajęć przedstawione zostaną również elementy działań prorównościowych.

TERMINY : listopad/grudzień 2015 - zajęcia odbywają się w weekendy lub w tygodniu - w zależności od zapotrzebowania słuchaczy

CENA : 690 ZŁ + 23% VAT (jeśli dotyczy)

Istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty (maj/czerwiec) - jeśli byliby Państwo zainteresowani takim terminem prosimy o kontakt.


FORMULARZ

 

SZKOLENIE S2: „PROMOCJA I KOMUNIKACJA”

•    Komunikacja i negocjacje w administracji – zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu praktycznego udoskonalenia metod przekazu i odbioru w formie pisemnej, ustnej, oraz tzw. mowy ciała. Szkolenie obejmie umiejętności współpracy z mediami, techniki negocjacyjne, komunikację w świecie wirtualnym. Warsztatom będzie towarzyszyło praktyczne przygotowanie różnego rodzaju form komunikacji w warunkach pracy urzędu.
•    Europejskie systemy władzy lokalnej – zakres tematyczny zajęć jest szczególnie przydatny osobom odpowiedzialnym w samorządach za kontakty zagraniczne. Zaprezentowane zostaną specyfiki funkcjonowania władz lokalnych w wybranych państwach europejskich oraz porównanie rozwiązań europejskich ze standardami polskimi.
•    Marketing terytorialny – przedmiot oparty jest na specyfice marketingowej gmin i powiatów. Uwzględnia kwestie promocji, w tym m.in. tworzenia haseł i sloganów. Wskazuje dobre praktyki marketingowe, na przykładzie m.in. tzw. ,,Złotej Setki’’ polskich gmin.

 TERMINY : listopad/grudzień 2015 - zajęcia odbywają się w weekendy lub w tygodniu - w zależności od zapotrzebowania słuchaczy

 CENA : 690 ZŁ + 23% VAT (jeśli dotyczy)

Istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty (maj/czerwiec) - jeśli byliby Państwo zainteresowani takim terminem prosimy o kontakt.

FORMULARZ

 

Zapraszamy również do uczestniczenia w dodatkowych/jednodniowych zajęciach "Sztuka wystąpień publicznych", prowadzonych w studiu radiowym i telewizyjnym. Zajęcia prowadzą specjaliści od wizerunku publicznego.

Kontakt:

Magdalena Nowakowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Kształcenia Ustawicznego
Izabela Litwińczuk – Rzecznik Prasowy Uczelni

ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa

tel.: (22) 616 15 27, 696 310 537, 660 861 310
fax: (22) 810 22 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROWADZĄCY:

aandrzej-1
      Prof. dr hab. Andrzej Konrad Piasecki – kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych w Instytucie 
      Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W pracy na uczelni zajmuje się głównie samorządem
      terytorialnym, administracją publiczną, polityką regionalną, komunikacją społeczną, zarządzaniem i organizacją,
      systemem wyborczym, marketingiem politycznym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym m.in.
      książek: ,,Menadżer i polityk – wójt, burmistrz, prezydent miasta’’, ,,Samorząd terytorialny
      i wspólnoty lokalne’’, ,,Wybory w Polsce 1989-2011’’. Promuje magistrów i doktorów, pomaga w doskonaleniu
      zawodowym pracownikom instytucji publicznych, przedsiębiorcom, przedstawicielom sektora NGO, współpracuje
      z mediami.

Facebook - News