gbru

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - przede wszystkim praktyka

      

               

 

           mikrofony radio    

radio
tv

 

 Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy interesują się mediami, public relations i komunikacją społeczną. Studenci tego  kierunku mają możliwość kształcenia swych umiejętności praktycznych podczas warsztatów i wykładów prowadzonych przez znanych redaktorów (Beata Tadla, Alicja Albrecht, Michał Pierzchała, Krzysztof Turowski, Jacek Kurowski) oraz wzięcia udziału w praktykach w renomowanych redakcjach, stacjach telewizyjnych i radiowych. Ponadto szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonym studiem telewizyjnym i radiowym, gdzie studenci mogą udoskonalać swój warsztat pracy.

 

Absolwent Dziennikarstwa :

 • wykorzystuje umiejętności zdobyte w działającym na terenie Szkoły Studio Telewizyjnym i Radiowym w pracy w mediach
 • szlifuje swoje umiejętności w czasie praktyk medialnych w Telewizji, Radio, mediach internetowych i wydawnictwach prasowych
 • opanowuje stres i sztukę komunikacji dzięki organizowanym w Szkole spotkaniom z gwiazdami oraz pracy z wybitnymi dziennikarzami
 • zna techniki wystąpień publicznych i medialnych
 • samodzielnie realizuje i prowadzi programy telewizyjne oraz radiowe
 • potrafi przeprowadzić interesujący i kreatywny wywiad zarówno audiowizualny jak i prasowy
 • potrafi poprowadzić debatę społeczną i polityczną
 • posiada zdolność pracy w zespole oraz jego kierowania
 • wie jak zdobyć dobry „temat” i opracować go w formie reportażu
 • poznaje metody zdobywania informacji
 • dzięki możliwościom technicznym i prasowym, które opanował w Szkole, potrafi skonstruować gazetę oraz blog internetowy
 • swobodnie operuje kamerą i konsolą radiową

 

SPECJALNOŚCI

Studia I Stopnia Licencjackie

marker Praktyka i teoria tworzenia programów telewizyjnych i radiowych. Studenci poznają tajniki programów informacyjnych, reportażu, dokumentu. Samodzielnie tworzą audycje, mają kontakt ze studiem telewizyjnym i radiowym, prowadzą rozmowy przed kamerą i mikrofonem. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach redaktorów i realizatorów programów telewizyjnych i radiowych.
marker Absolwenci tej specjalności poznają dziennikarskie aspekty pracy z materiałem politycznym, społecznym, kulturalnym. Tworzą własne interpretacje wydarzeń, uczą się sprawnie opracowywać informacje, a także radzić sobie ze stresem i odpowiedzialnością. Studenci nabywają wiedzę o świecie oraz pracy tzw. mediów zaangażowanych. 
marker Specjalność zapewniaja specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami oraz specyfiką komunikacji w Internecie. Adresowana jest do osób, które chcą uaktualnić i poszerzyć wiedzę związaną z obszarem dziennikarstwa. Studiować tę specjalność mogą osoby, które w codziennej pracy mają styczność z mediami i nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Oferowane studia przygotowują do pracy w nowych mediach, instytucjach publicznych i firmach prowadzących intensywną komunikację z otoczeniem z wykorzystaniem Internetu.
marker Studenci poznają techniki pracy w Public Relations i zarządzania informacją w mediach. Dowiedzą się jak pozytywnie budować relacje z dziennikarzami i jak dobierać media do przekazania określonych informacji. W czasie zajęć zdobędą informacje jak śledzić efekty kampanii PR w mediach czy skutecznie wykreować wizerunek osoby. Absolwenci znajdą pracę na stanowisku rzecznika prasowego, specjalisty ds. wizerunku lub marketingu.
marker Studenci poznają techniki pracy w Public Relations i zarządzania informacją w mediach. Dowiedzą się jak pozytywnie budować relacje z dziennikarzami i jak dobierać media do przekazania określonych informacji. W czasie zajęć zdobędą informacje jak śledzić efekty kampanii PR w mediach czy skutecznie wykreować wizerunek osoby. Absolwenci znajdą pracę na stanowisku rzecznika prasowego, specjalisty ds. wizerunku lub marketingu.

marker Współczesne dziennikarstwo wymaga wysokiej i profesjonalnej specjalizacji. W warunkach ciągłych, szybkich zmian sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz pojawiania się szeregu nowych pojęć ekonomicznych oraz nowatorskich instrumentów finansowych, dziennikarzom bardzo trudno odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości. Konieczne jest zatem stałe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za profesjonalne informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w kwestiach ekonomicznych.
markerPrzyszły absolwent tej specjalności zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach i innych instytucjach funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie komunikacją wewnętrzną oraz komunikacją z otoczeniem.

markerStudenci zdobywają wszechstronne kompetencje w zakresie researchu i tworzenia raportów medialnych – jednej z najbardziej poszukiwanych profesji w branży medialnej. W ramach specjalizacji jej uczestnicy poznają zasad analizy przekazów medialnych, monitoringu mediów, badań internetowych, komputerowej analizy tekstu oraz kształtowania opinii publicznej. Uczą się, jak popularyzować wiedzę, przygotowywać prasowe lub audiowizualne raporty i reportaże oraz jak redagować materiały dziennikarskie i użytkowe. Studenci zyskują nie tylko umiejętności analizy danych i swobodnego wykorzystywania nowych technologii w pracy researchera i dziennikarza, ale także otrzymują praktyczną wiedzę z obszaru przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy na rynku usług medialnych.

markerSpecjalność realizuje profesjonalne kształcenie dziennikarzy muzycznych. Studenci uzyskują wiedzę pozwalającą objaśniać, rozpoznawać i charakteryzować główne nurty i stylistyki muzyczne, kształtują umiejętności tworzenia komunikatów dziennikarstwa muzycznego w mediach drukowanych, radiu, telewizji i on-line; nabywają umiejętności produkcji muzycznej (fonografia i produkcja koncertów) i zarządzania karierą wykonawców muzycznych.

 

 

 

 

prak

 

 

                             13453118 1249318585108230 730927620 o

 

 

 

 

Facebook - News