gbru

Przeniesienie z innej uczelni

about-img3
Rozważasz zmianę uczelni? Zostań studentem Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie !

Jeśli jesteś lub byłeś/byłaś studentem/studentką na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.  Możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść jest zgodny z kierunkiem aktualnie lub jakiś czas temu studiowanym.

Student ubiegający się o przeniesienie z innej Uczelni musi przejść pozytywnie proces rekrutacji. Na podstawie złożonych dokumentów (karta przebiegu studiów lub indeks) opracujemy różnice programowe. Decyzję w sprawie przyjęcia Kandydata podejmuje Dziekan danego Wydziału.

Opłatę za zaliczenie przedmiotu (modułu) ustala się z zgodnie z Regulaminem odpłatności za studia i inne formy kształcenia
w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.