gbru

Władze Uczelni

 

  

 

 

REKTOR 

prof.ndzw.dr inż. Sławomir Czepielewski


KANCLERZ  
 Ewa Piechota 


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACJI

prof.dr hab. Stanisław Pawlak


DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

dr inż. Magdalena Nowakowska


PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACJI DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 dr Jan Znajdek 

 

Facebook - News